marlene dumas
Marlene Dumas - Johannes Vermeer Prijs 2012, Galerie Paul Andriesse
Marlene Dumas - Johannes Vermeer Prijs 2012, Galerie Paul Andriesse
25 or 30 Years Gallery, 2010, Galerie Paul Andriesse
Mankind, 2006, Galerie Paul Andriesse
Mankind, 2006, Galerie Paul Andriesse
Miss World, 1998, Galerie Paul Andriesse
Miss World, 1998, Galerie Paul Andriesse
The Origin of the Species, 1991, Galerie Paul Andriesse
The Private versus the Public, 1987, Galerie Paul Andriesse