2023
Jakup Ferri, Untitled, ink on paper
Jakup Ferri, Many Names, Andriesse Eyck Galerie, 2023, Overview
Jakup Ferri, Many Names, Andriesse Eyck Galerie, 2023, Overview
Jakup Ferri, Many Names, Andriesse Eyck Galerie, 2023, Overview
Jakup Ferri, Many Names, Andriesse Eyck Galerie, 2023, Overview
2 Jun — 15 Jul 2023
Many Names

EN

The exhibition will open on Friday 2 June during Amsterdam Art 2023.

andriesse~eyck is proud to present Many Names, a solo exhibition of recent drawings, paintings, and embroideries by Jakup Ferri.

Standing in a laboratory surrounded by a clutter of test tubes, bottles, pipes and glowing liquids, a man peers intently through a microscope. As yet unnamed, he is one of the protagonists in Jakup Ferri’s ever-expanding universe where everyday scenes and extraordinary situations take centre stage. With Many Names, his fifth exhibition at the gallery, Jakup Ferri’s universe continues to grow.

Ferri’s fine line drawings recall the ‘simplicity’ found in folk and so-called outsider art. Both have deeply influenced his work ever since he left his hometown of Pristina (Kosovo) to study at Amsterdam’s Rijksakademie. Paradoxically, once Ferri became a part of a Western art world, he started looking for inspiration elsewhere, specifically in paintings and textiles made by outsider and folk artists with no formal training. He found beauty in their humorous, fantastical approach and admired the inventive ways in which they responded to the politically charged world around them. Yet, the artist claims how he creates purely visual art, without any hidden meaning.

Returning to the drawing of the laboratory, Untitled (2023), it becomes evident that the artist’s true inspiration comes from outlandish micro-organisms (fungi, viruses, bacteria) as seen through an electron microscope. With each fresh glance, a new micro-universe appears, often with other-worldly characters transforming on the outlines of the microorganisms. The unnamed man in the laboratory is a frequent protagonist in Jakup Ferri’s own micro-universes, where he drives, juggles, eats, plays instruments, or engages in other mundane activities. Sometimes a woman and a child also appear – a reference to Ferri’s personal life – or surreal, imaginary creatures, part human, part animal. Ferri’s artistic creations joyfully co-exist in a utopia bursting with colour and pictorial wit.

Jakup Ferri expresses himself through drawing. His meticulously detailed drawings are the place where he does his thinking. His work could, quite literally, be given Many Names. Hence viewers are often given the freedom to name the work themselves. Unrestricted by one medium, Ferri transforms his ideas into different materials. Drawings are translated into tapestries, carpets, or embroideries, which are often made in collaboration with craftspeople from outside the Western art world; people who thus far have remained anonymous or ‘invisible’ to that world. As such, Many Names also refers to the cooperative aspect of Ferri’s work.

Download: Presslease_EN_Jakup_Ferri_Many_Names

NL

De tentoonstelling opent op vrijdag 2 juni tijdens Amsterdam Art 2023.

andriesse~eyck presenteert met trots Many Names, een solotentoonstelling met recente tekeningen, schilderijen en borduurwerken van Jakup Ferri.

In een laboratorium dat tot het plafond gevuld is met een wirwar van reageerbuizen, flessen, pijpen en gloeiende vloeistoffen, kijkt een man aandachtig door een microscoop. De man, die vooralsnog zonder naam blijft, is een van de hoofdrolspelers in Jakup Ferri’s immer groeiende universum met alledaagse taferelen en buitengewone situaties. Met Many Names, zijn vijfde tentoonstelling in de galerie, wordt het universum van Ferri weer een stap groter.

Jakup Ferri's fijne lijntekeningen doen denken aan de 'eenvoud' van volkskunst, naïeve kunst, en aan zogenaamde ‘outsider art’. Sinds de kunstenaar zijn geboortestad Pristina (Kosovo) verliet en naar Amsterdam verhuisde om aan de Rijksakademie te studeren, is de manier waarop kunstenaars zich in deze kunstvormen uitdrukken van grote invloed op Ferri’s eigen kunstenaarspraktijk. In zijn jeugd had Ferri met bewondering de westerse kunstgeschiedenis bestudeerd, maar toen hij zelf onderdeel werd van de westerse kunstwereld, vond hij zijn inspiratie juist in schilderijen en handgemaakt textiel van ongeschoolde volkskunstenaar en outsider artists. Met name de humor, de rijke verbeeldingskracht en de slimme manier waarop deze kunstenaars reageren op de politiek geladen wereld om hen heen, fascineert hem. Toch beweert de kunstenaar dat hij puur visuele kunst maakt, zonder verborgen betekenis.

Terug naar de tekening van het laboratorium, Untitled (2023). In dit werk openbaart zich een andere inspiratiebron van de kunstenaar, namelijk de eigenaardige micro-organismen (schimmels, virussen, bacteriën) gezien door een elektronenmicroscoop. Met iedere nieuwe blik door de microscoop openbaart zich een nieuw micro-universum bevolkt door sprookjesachtige figuren waarvan de contouren zich continu transformeren. De naamloze man uit het laboratorium komen we vaker tegen in Jakup Ferri’s eigen micro-universums: hij rijdt, jongleert, eet, speelt instrumenten, of gaat op in alledaagse activiteiten. Soms zijn er in de scène ook een vrouw en een kind aanwezig – een verwijzing naar Ferri's persoonlijke leven - of denkbeeldige wezens met surrealistische kenmerken, deels mens, deels dier. Alle artistieke wezens die Ferri creëert bestaan vrolijk naast elkaar in een utopie vol kleur en picturale humor.

Jakup Ferri drukt zichzelf uit door te tekenen. De minutieus gedetailleerde tekeningen zijn de plek waar hij nadenkt. Er zouden velerlei namen (Many Names) aan de werken gegeven kunnen worden, letterlijk. Daarom geeft de kunstenaar de kijker vaak de vrijheid om zelf met een naam te komen. Ferri beperkt zich niet tot een medium, en transformeert zijn ideeën naar verschillende materialen. Tekeningen worden vertaald naar wandkleden, tapijten, of borduurwerken, die hij vaak maakt in samenwerking met ambachtslieden van uit niet-westerse landen; mensen die tot nu toe anoniem en ‘onzichtbaar’ zijn gebleven voor de westerse kunstwereld. Many Names verwijst daarmee ook naar het coöperatieve aspect van Ferri's werk.

Download: Persbericht_NL_Jakup_Ferri_Many_Names