2023
Silvia Gatti

SOMEWHERE, SOMEWHERE, 2023

Red ink and epoxy on 160 gr. paper

200 x 150 cmSilvia Gatti

[A]WAY, 2022
Red ink on paper
200 x 150 cm
Silvia Gatti
SOMEWHERE, SOMEWHERE. , 2023
Red ink and epoxy on 160 gr. paper
200 x 150 cm
Silvia Gatti,
[A]WAY, 2022,
Red ink on paper,
200 x 150 cm
Silvia Gatti
ARE YOU [T]HERE? #1 , 2022,
Black Indian ink, epoxy and acrylic on 160 gr. paper,
200 x 150 cm

Silvia Gatti
ARE YOU [T]HERE? #2, 2023
Black Indian ink and epoxy on paper
200 x 150 cm

Silvia Gatti
IAM YOU, 2022
Black Indian ink and epoxy on paper
200 x 150 cm
Gatti, Silvia
ARE YOU [T]HERE? #1 , 2022,
 
Black Indian ink, epoxy and acrylic on 160 gr. paper,
200 x 150 cm
Silvia Gatti
ARE YOU [T]HERE? #2, 2023
Black Indian ink and epoxy on paper
200 x 150 cm
Silvia Gatti
IAM YOU, 2022
Black Indian ink and epoxy on paper
200 x 150 cm
Silvia Gatti

THE BUTTERFLY EFFECT #1 , 2023

Blue ink on 160 gr. paper

200 x 150 cmSilvia Gatti

THE BUTTERFLY EFFECT #2, 2023

Blue ink and epoxy on 160 gr. paper
200 x 150 cm
Gatti, Silvia
THE BUTTERFLY EFFECT #1 , 2023
 
Blue ink on 160 gr. paper,
200 x 150 cm
Gatti, Silvia
THE BUTTERFLY EFFECT #2, 2023
 
Blue ink and epoxy on 160 gr. paper,
200 x 150 cm
Silvia Gatti, Overview, Art Island 2023, Forteiland IJmuiden, NL
Silvia Gatti, BETWEEN BRACKETS, 2023, Video work on monitor screen, Lenght: 5 min.
Silvia Gatti, BETWEEN BRACKETS, 2023, Video work on monitor screen, Lenght: 5 min.
Silvia Gatti, BETWEEN BRACKETS, 2023, Video work on monitor screen, Lenght: 5 min.
26 — 28 May 2023
Art Island 2023

Forteiland, Ijmuiden, NL


EN

ART ISLAND 2023

andriesse~eyck gallery is pleased to present a new body of work by multidisciplinary artist Silvia Gatti at Art Island.

Continuing her inquiries into the complex relationship between language, reality, and self, Gatti confronts some of the existential questions about human existence: What is the essence of being human? What is the product of our consciousness and what comes from our bodily experience? In recent years, Gatti has explored these questions through abstract poetry, conceptual drawings, and text-based video installations.

At Art Island, andriesse~eyck gallery will show a series of seven new large-format drawings. With titles such as Somewhere, Somewhere; I am you, and Are you [t]here? the drawings reflect the artist’s investigations into the experience of being human, with all its ambiguities, uncertainties, and paradoxes. Wrinkled and creased, the paper represents human skin, which, in turn, becomes an imaginative landscape, absorbing the events and multiple narratives that make up a person’s identity and life.

Human skin is often considered the threshold or interface between a person’s inner and outer world. In Gatti’s drawings crossed-out words fill up the blank spaces. ‘Are you t here?’ ‘A way in out in…’ The play with words becomes poetry: meditations on a thought, a feeling, an insignificant event.

Text, visual poetry, and soliloquy are a common feature in Gatti’s work. After working mainly in a minimalist, graphic black and white, Gatti has started to add colour to her vocabulary. In the new video work, Between Brackets, we again hear the rattle of keyboard strokes and a woman’s voice sharing fabulous tales and meditations on everyday life events, whilst the screen rhythmically flows through the colour spectrum. The introduction of colour as material allows the artist to experiment with new, more sensuous layers in her work, bringing in light and life.


Art Island will be held at Fort Island Ijmuiden, from 26 to 28 May.
Come find us at BOOTH 33.

Opening hours:
Friday 26 May:    15.00 - 22.00 (invitation only)

Saturday 27 May:    11.00 - 22.00 

Sunday 28 May:    11.00 - 20.00

For more information and tickets visit: www.art-island.nl


Silvia Gatti (1983, Alessandria, Italy, lives and works in Amsterdam) is a contemporary artist whose interdisciplinary practice incorporates elements from architecture, printed matter, concrete poetry, video, sound, drawing and performance. She graduated cum laude from the Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam in 2021, after receiving her MA in Architecture, Design and Urban Planning from the University of Architecture in Genoa, Italy. In 2019 Silvia Gatti won the First Prize in the #LassnigByMe Contest, organized by the Stedelijk Museum in Amsterdam with a series of drawings titled ON PLACEBO EFFECT. In September 2023 Gatti will start her residency at the Rijksakademie van beeldende kunsten, Amsterdam.

Download: Pressrelease_EN_Silvia Gatti_Art_Island
NL

ART ISLAND 2023
SILVIA GATTI

Met genoegen presenteert andriesse~eyck gallery tijdens Art Island een nieuwe serie tekeningen en een videowerk van de multidisciplinaire kunstenaar Silvia Gatti.

In haar nieuwe werk zet Gatti zet haar onderzoek naar de complexe relatie tussen taal, realiteit en zelf voort en laat haar gedachtes gaan over enkele grote levensvragen: Wat is de essentie van het mens-zijn? Wat is het product van ons bewustzijn en wat komt er voort uit onze lichamelijke ervaring? In de afgelopen jaren heeft Gatti deze vragen verkend door middel van abstracte poëzie, conceptuele tekeningen en tekstuele video installaties.

Op Art Island toont galerie andriesse~eyck een reeks van zeven nieuwe tekeningen op groot formaat. Met titels als Somewhere, Somewhere; I Am You, en Are You [T]Here? weerspiegelen de tekeningen het onderzoek van de kunstenaar naar de ervaring van het mens-zijn en alle paradoxen, ambiguïteit en onzekerheden die dit met zich meebrengt.  Gerimpeld en gebarsten stelt het papier de menselijke huid voor, die op haar beurt een fantasierijk landschap wordt, waarin de gebeurtenissen en de vele verhalen die iemands identiteit en leven vormen zijn geabsorbeerd.

De menselijke huid wordt vaak beschouwd als een drempel of interface tussen iemands innerlijke en uiterlijke wereld. In Gatti's tekeningen vullen doorgestreepte woorden de blanco ruimtes op. 'Are you t here?' 'A way in out in...' Het spel met woorden wordt poëzie; meditaties op een gedachte, een gevoel, een kleine gebeurtenis.

Tekst, visuele poëzie en monologen zijn terugkerende elementen in Gatti's werk. Na eerst voornamelijk in een minimalistisch, grafisch zwart-wit te hebben gewerkt, heeft Gatti in haar nieuwe werk kleur toegevoegd aan haar vocabulaire. In het videowerk Between Brackets bijvoorbeeld, horen we opnieuw het geratel van toetsenbordaanslagen en een vrouwenstem die fabelachtige verhalen en observaties over het alledaagse leven deelt, terwijl we op het scherm ritmisch door het kleurenspectrum bewegen. De introductie van kleur als materiaal stelt de kunstenaar in staat om te experimenteren met meer sensuele lagen in haar werk, waarmee licht en leven worden toegevoegd aan de conceptuele abstractie ervan.


Art Island vindt van 26 tot 28 mei plaats op Forteiland Ijmuiden,
Kom ons vinden op BOOTH 33.

Openingstijden
Vrijday 26 mei:    15.00 - 22.00 uur (alleen genodigden)

Zaterdag 27 mei:       11.00 - 22.00 uur

Zondag 28 mei:           11.00 - 20.00 uur

Voor meer informatie en tickets bezoek: www.art-island.nl


Silvia Gatti (1983, Alessandria, Italië, woont en werkt in Amsterdam) is een hedendaagse kunstenaar wiens praktijk elementen bevat uit verschillende disciplines, variërend van architectuur, drukwerk, concrete poëzie, video, geluid, tekenen en performance. Voordat zij haar studie aan de Gerrit Rietveld Akademie in Amsterdam afrondde (cum laude afgestudeerd in 2021), behaalde Gatti haar MA in Architectuur, Ontwerp en Stedenbouw aan de Universiteit van Architectuur in Genua, Italië. In 2019 won Silvia Gatti de Eerste Prijs in de #LassnigByMe Contest, georganiseerd door het Stedelijk Museum in Amsterdam met de serie tekeningen getiteld ON PLACEBO EFFECT. In september 2023 start Gatti haar residency aan de Amsterdamse Rijksakademie.

Download: Persbericht_NL_Silvia Gatti_Art_Island