current
11 Nov 2023 — 13 Jan 2024
At the Shores of the Sea of Resentment

We are delighted to invite you to the exhibition Sylvie Zijlmans & Hewald Jongenelis at the Shores of the Sea of Resentment which features recent paintings by the artist duo.

Zijlmans and Jongenelis work in a variety of media. Depending on the demands of the subject or context, the duo creates metres-high drawings with cartoon-like images and texts, large-scale performances in which an entire neighbourhood may participate, or meticulously directed photographs and films including unique costumes and set pieces

The works sometimes look theatrical, even a touch surreal, yet topicality and personal drama are never far away. The work emerges in reflection on the world around us, sometimes inevitably and directly, sometimes through a subtle undertone.

Regardless of the medium or the setting in which it is displayed, Zijlmans and Jongenelis' art is vital and powerful. It exudes energy and appears to be above all about creative freedom, expression, and experiment, about an artistry and a life without compromise. This certainly holds true for the latest paintings on show in the exhibition Sylvie Zijlmans & Hewald Jongenelis at the Shores of the Sea of Resentment.

Exiled to their workshop because of COVID-19, the artist duo decided to resume painting two years ago. Zijlmans and Jongenelis developed an artistic interaction in which they intuitively responded to each other's actions on the canvas, challenging each other to always push beyond the familiar solution; with no preconceived concept or plan, and no guiding theme or image, only an open mind and a boundless curiosity to witness what emerges in the process. The result is a series of autonomous paintings in a direct and poetic visual language, with daring images about origins, doubt, pain and panic.

The interplay between the grand and powerful gestures and the precision in the details, the use of colour, and the mix of figuration and abstraction create a visual dynamic that carries the viewer along. Together with Zijlmans and Jongenelis, we stand at the shores of 'the Sea of Resentment', looking out over the swirling splendour of repressed desires and unprocessed traumas. 'While the images in these works were created in a confrontation with the confusing reality of the world around us, the paintings mainly represent themselves,' Zijlmans and Jongenelis say.

After their education at the Rijksakademie and De Ateliers in Amsterdam, Sylvie Zijlmans and Hewald Jongenelis have been collaborating on a body of work consisting of video, film, performance, drawings, paintings, installations, and publications. Their works have been shown in museums and art institutions at home and abroad. In 2017, the duo made the critically acclaimed solo exhibition The Magnetic North & The Idea of Freedom at Museum Boijmans van Beuningen, Rotterdam. In 2023, they made the short psychological horror film The Mother of All Failure, that they presented together with a series of new paintings in the exhibition The Garden of Doubt and Panic at PARK, Tilburg. New work is currently on show in the group exhibition Yes, I Do, at New Dakota, Amsterdam.


NL

Met veel plezier nodigen wij u uit voor de tentoonstelling Sylvie Zijlmans & Hewald Jongenelis at the Shores of the Sea of Resentment waarin recente schilderijen van het kunstenaarsduo worden getoond.

Zijlmans en Jongenelis werken in uiteenlopende media. Afhankelijk van wat het onderwerp of de context vraagt, creëert het duo metershoge tekeningen met cartoonachtige beelden en teksten; groot opgezette performances waar soms een hele buurt aan deelneemt, tot zorgvuldig geregisseerde foto’s en films inclusief de unieke kostuums en decorstukken.

De werken ogen soms theatraal, een tikje surrealistisch zelfs, toch zijn de actualiteit en het persoonlijke drama nooit ver weg. Het werk ontstaat in reflectie op de wereld om ons heen, soms onvermijdelijk en direct, soms via een gevoelige ondertoon.

De kunst van Zijlmans en Jongenelis is vitaal en krachtig, ongeacht het medium of de context waarin het wordt getoond. Het straalt energie uit en lijkt voor alles te gaan over creatieve vrijheid, expressie en experiment; over een kunstenaarschap en een leven zonder compromis. Dit geldt zeker voor de recente schilderijen die in de tentoonstelling Sylvie Zijlmans & Hewald Jongenelis at the Shores of the Sea of Resentment te zien zijn.

Verbannen tot hun atelier vanwege de coronapandemie, besloot het kunstenaarsduo twee jaar geleden weer te gaan schilderen. Er ontstond een artistieke wisselwerking waarbij Zijlmans en Jongenelis intuïtief op elkaars verrichtingen op het doek reageerden, elkaar uitdagend om altijd verder te gaan dan de bekende oplossing; geen concept of vooropgezet plan, geen richtinggevend thema of beeld, maar een open houding en een onbegrensde nieuwsgierigheid naar wat in het proces ontstaat. Het resultaat is een serie autonome schilderijen in een directe en poëtische beeldtaal. Uitdagende beelden over afkomst, twijfel, pijn en paniek.

Het samenspel tussen de grootse en krachtige gebaren en de precisie in de details, het gebruik van kleur, de mix van figuratie en abstractie, zorgen voor een visuele dynamiek die de kijker meevoeren. Samen met Zijlmans en Jongenelis staan we aan de oevers van ‘the sea of resentment’ en kijken we uit over de kolkende pracht van onderdrukte verlangens en onverwerkte trauma’s. ‘De beelden in deze werken zijn weliswaar ontstaan in een confrontatie met de verwarrende realiteit van de wereld om ons heen, maar de schilderijen representeren vooral zichzelf,’ aldus Zijlmans en Jongenelis.

Sylvie Zijlmans en Hewald Jongenelis, opgeleid aan de Rijksakademie en De Ateliers in Amsterdam, werken al geruime tijd aan een gezamenlijk oeuvre bestaande uit video, film, performance, tekeningen, schilderijen, installaties en publicaties. Hun werk wordt getoond in musea en kunstinstellingen in binnen- en buitenland. In 2017 maakte het duo de veelgeprezen solotentoonstelling The Magnetic North & The Idea Of Freedom in Museum Boijmans van Beuningen. In 2023 maakten zij in de korte psychologische horrorfilm The Mother of All Failure, samen met een serie nieuwe schilderijen gepresenteerd in de tentoonstelling The Garden of Doubt and Panic in PARK, Tilburg. Nieuw werk is momenteel te zien in de groepstentoonstelling Yes, I Do, in New Dakota, Amsterdam