2023
Koen Taselaar, ORNAMENTAL SLAPSTICK, Overview, 2023, Andriesse Eyck Galerie

  
Koen Taselaar, ORNAMENTAL SLAPSTICK, Overview, 2023, Andriesse Eyck Galerie

  
Koen Taselaar, ORNAMENTAL SLAPSTICK, Overview, 2023, Andriesse Eyck Galerie

  
Koen Taselaar, ORNAMENTAL SLAPSTICK, Overview, 2023, Andriesse Eyck Galerie

  
Koen Taselaar, ORNAMENTAL SLAPSTICK, Overview, 2023, Andriesse Eyck Galerie

  
Koen Taselaar, ORNAMENTAL SLAPSTICK, Overview, 2023, Andriesse Eyck Galerie

  
Koen Taselaar, ORNAMENTAL SLAPSTICK, Overview, 2023, Andriesse Eyck Galerie

  
Koen Taselaar, ORNAMENTAL SLAPSTICK, Overview, 2023, Andriesse Eyck Galerie

  
Koen Taselaar, ORNAMENTAL SLAPSTICK, Overview, 2023, Andriesse Eyck Galerie

  
Koen Taselaar, ORNAMENTAL SLAPSTICK, Overview, 2023, Andriesse Eyck Galerie

  
Koen Taselaar, ORNAMENTAL SLAPSTICK, Overview, 2023, Andriesse Eyck Galerie

  
Koen Taselaar, ORNAMENTAL SLAPSTICK, Overview, 2023, Andriesse Eyck Galerie

  
Koen Taselaar, ORNAMENTAL SLAPSTICK, Overview, 2023, Andriesse Eyck Galerie

  
Koen Taselaar, ORNAMENTAL SLAPSTICK, Overview, 2023, Andriesse Eyck Galerie

  
Koen Taselaar, ORNAMENTAL SLAPSTICK, Overview, 2023, Andriesse Eyck Galerie

  
8 Sep — 28 Oct 2023
ORNAMENTAL SLAPSTICK

EN

andriesse~eyck gallery opens the cultural season with Koen Taselaar’s solo exhibition Ornamental Slapstick, featuring new works in ceramics, textiles and on paper. Ornamental Slapstick will be the artist’s first exhibition at the gallery.

In the world of Koen Taselaar (Rotterdam, 1986), things are always just that little bit different. Take, for instance, the colourful, jacquard-woven tapestry Thalossophobia No More, in which the central motif is the mythical seven-headed dragon. According to legend, the only thing the evil monster fears is water. In Taselaar’s depiction, however, the dragon has mastered its dread of deep waters, and the age-old myth takes a new twist.

This light-hearted and sometimes absurdist approach typifies Taselaar’s artistic practice. Taselaar draws inspiration from diverse subjects: from medieval tapestries like the Apocalypse Tapestry from Angers (F), the labyrinthine drawings of M C Escher, Radical Design from the 1970s, the puzzles of Enzo Mari, Pop Art, the design language of early computer games, to the everyday life of a young father. He quotes and combines, elaborates his ideas on paper or computer before translating them into his material of choice, which includes ceramics, textiles, paintings, or screen printing.

Taselaar is particularly interested in the way images are constructed and how new meanings may emerge when things are brought together in slightly different time-space relationships. For his recent series of tapestries, for example, he studied the typically flat, non-linear composition of medieval wall hangings, which, he discovered, is not dissimilar to the visual architecture of early computer games. Taselaar describes his work as ‘a stacking of motifs’. Literally, as in his totem-like sculpture A Snail And An Elephant or the visual excess of the tapestry Thalossophobia No More, and figuratively, as an amalgam of comparisons and references, as in the woven work Sincerity Now in which the banana peel refers to both the visual humour of slapstick; Andy Warhol’s Pop-Art record sleeve, and an eighteen-month-old’s favourite food.

Koen Taselaar (Rotterdam, 1986) works in a variety of media, including ceramics, textiles, screen printing, painting, pencil and paper. His artistic practice can be described as a search for formal and material properties of ‘the thing’, drawing inspiration from a wide range of subjects and constantly looking for unexpected twists in the relationships between things. Taselaar exhibits at home and abroad, and participated in group exhibitions at Marres, Maastricht (2022); Kunstmuseum Den Haag; Collectie de Groen, Arnhem; TextielMuseum, Tilburg and the MMCA Seoul, South Korea (all 2019), among others. In 2016, Museum Boijmans van Beuningen hosted his solo exhibition Meander Wildly. In 2020, commissioned by the Hermitage Foundation in St Petersburg, Taselaar designed an almost eight-metre-long tapestry recounting the history of Tsar Peter the Great. Taselaar’s contribution is currently on display in MELLY, Rotterdam in the new artistic environment of the bookshop and café, and in 2024 the CCC OD in Tours, France, will present a solo exhibition by the artist.

NL

andriesse~eyck galerie opent het culturele seizoen met de solotentoonstelling Ornamental Slapstick van Koen Taselaar, met nieuwe werken in keramiek, textiel en op papier. Ornamental Slapstick is de eerste tentoonstelling van de kunstenaar bij de galerie.

In de wereld van Koen Taselaar (Rotterdam, 1986) zijn de dingen altijd net even iets anders. Neem bijvoorbeeld het kleurige, jacquard geweven wandtapijt Thalossophobia No More waarin het centrale motief de mythische zevenkoppige draak is. Volgens de overlevering is het kwaadaardige monster voor niets bang, behalve water. In Taselaar’s versie heeft de draak zijn angst voor diepe wateren overwonnen, en krijgt het eeuwenoude verhaal een nieuwe wending.

Deze lichtvoetige en soms absurdistische benadering is kenmerkend voor Taselaar’s kunstenaarschap. Taselaar put inspiratie uit uiteenlopende onderwerpen: van Middeleeuwse wandtapijten zoals het Apocalypse Tapijt uit Angers (F), de labyrintische tekeningen van M.C. Escher, Radical Design uit de jaren 1970, de puzzels van Enzo Mari, Pop Art, de vormtaal van vroege computergames, tot het alledaagse leven van een jonge vader. Hij citeert en combineert, werkt zijn ideeën uit op papier of in de computer, en vertaalt ze naar diverse materialen zoals keramiek, textiel, verf op doek en zeefdruk.

Taselaar is in vooral geïnteresseerd in de manier waarop beelden zijn opgebouwd en hoe nieuwe betekenissen ontstaan door dingen in net iets andere tijdruimte relatie bij elkaar te brengen. Voor zijn recente serie kleden bestudeerde hij bijvoorbeeld de typisch platte, non-lineaire compositie van middeleeuwse wandtapijten, die, zo ontdekte hij, weinig verschilt van de visuele architectuur van vroege computergames. Zelf omschrijft Taselaar zijn werk als ‘een stapeling van motieven’. Letterlijk, zoals in zijn totem-achtige sculptuur A Snail And An Elephant, of de visuele overdaad in het wandkleed Thalossophobia No More, en figuurlijk, als een amalgaam van vergelijkingen en verwijzingen, zoals in het gewoven Sincerity Now waarin de bananenschil verwijst naar zowel de visuele humor van de slapstick, Andy Warhol’s Pop-Art platenhoes; als het favoriete eten van een anderhalf jarige.

Koen Taselaar (Rotterdam, 1986) werkt in uiteenlopende media waaronder keramiek, textiel, zeefdruk, schilderkunst, potlood en papier. Zijn kunstenaarschap is te omschrijven als een zoektocht naar formele en materiele eigenschappen van ‘het ding’, waarbij hij zich laat inspireren door een breed scala van onderwerpen en steeds weer opzoek is naar onverwachte wendingen in de relaties tussen dingen. Taselaar exposeert in binnen- en buitenland, en nam onder andere deel aan groepstentoonstellingen in Marres, Maastricht (2022); Kunstmuseum Den Haag; Collectie de Groen, Arnhem; TextielMuseum, Tilburg en het MMCA Seoul, South Korea (allen 2019). In 2016 organiseerde Museum Boijmans van Beuningen zijn solotentoonstelling Meander Wildly. In opdracht van Stichting Hermitage in Sint-Petersburg ontwierp Taselaar in 2020 een bijna acht meter lange wandtapijt dat het verhaal vertelt over de geschiedenis van tsaar Peter de Grote. In Melly, Rotterdam is momenteel Taselaar’s bijdrage te zien in de nieuwe artistieke omgeving van het café-annex-boekwinkel, en in 2024 presenteert het CCC OD in Tours, Frankrijk, een solotentoonstelling van de kunstenaar. 

Download EN

Download NL