2020

Rory Pilgrim, Extra Ordinary Time, 2015, poster paint on paper, 120 x 79 cm
1 Jun — 1 Sep 2020
Unlocked/Reconnected

The Exhibition Unlocked/Reconnected is an initiative that brings together almost 200 'houses for art' throughout the Netherlands: museums, institutes for presentation, galleries, artists' initiatives and corporate collections. The point of departure for Unlocked/Reconnected is the idea of solidarity, the will to reflect collectively on what home is. As an initiative Unlocked/Reconnected stems from a sense that opening up the home, in the aftermath of the lockdown, will force us to reconsider our outlook on this. Unlocked/Reconnected underlines the importance of art and culture in this period of global crisis.

 

De tentoonstelling Unlocked/Reconnected is een initiatief dat zo'n tweehonderd 'huizen voor kunst' door heel Nederland met elkaar verbindt: musea, presentatie-instellingen, galeries, kunstenaarsinitiatieven en bedrijfscollecties. Vertrekpunt voor Unlocked/Reconnected is het idee van solidariteit, de wil om gezamenlijk te reflecteren op wat (t)huis is. Unlocked/Reconnected komt voort uit een gevoel dat het open stellen van het huis na de lockdown ons noodzaakt om te heroverwegen hoe '(t)huis' er uit zou kunnen zien. Unlocked/Reconnected onderstreept het belang van kunst en cultuur in deze tijd van wereldwijde crisis.