2016
Ann Lislegaard, Untitled, 2012, pencil on paper, 40 x 30 cm
22 — 25 Sep 2016
.

Stand 35

Ann Lislegaard

Serie tekeningen die als schets hebben gediend voor haar recente video installaties waarin deze Deense kunstenaar de utopische wereld van de Science Fiction zichtbaar en invoelbaar maakt door middel van computeranimaties en geluid.  We zien de uil en Rachael, replicanten van de film Bladerunner, of Lajka het Russische hondje dat als eerste de ruimte in ging. Tijd, ruimte en geluid worden trefzeker door haar op papier gezet.

Bij de tekeningen is een andriesse eyck publicatie uitgegeven: Tidsmaskine---Time Machine---Tijdmachine met een kort verhaal van Bregje Hofstede.

P. Struycken

Tekeningen uit de series TPPW uit de eind jaren tachtig en TKN uit begin jaren negentig, kleine doorsneden uit een onbegrensde ruimte die onbegrensd in tijd verandert. Door die ruimte lopen een-dimensionale golven die afzonderlijk gemoduleerd worden in golflengte en voortplantingsrichting.
Door de interferentie van de golven en door verschillende amplitudes verschillend te kleuren worden projecties mogelijk van complexe visuele structuren. De golven bewegen door de ruimte als functie van plaats en tijd.
In de tekeningen met een open structuur is de interferentie op één tijdstip weergegeven: een tekening is een klein 'venster' op de ruimte. In de tekeningen met een gevulde structuur van punten zijn verschillende opeenvolgende tijdstippen geprojecteerd: een tekening is dan een klein 'venster' op tijd en ruimte.

>